Thứ Ba, 02/11/2021

37384246475523

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 103.358.105.400đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.458.668.400đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0103.358.105.400đ
Jackpot 2○○○○○●03.458.668.400đ
Giải nhất○○○○○2040.000.000đ
Giải nhì○○○○1067500.000đ
Giải ba○○○2371350.000đ