Thứ Ba, 03/03/2020

14153140434912

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 80.559.793.650đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.964.207.600đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○080.559.793.650đ
Jackpot 2○○○○○●15.964.207.600đ
Giải nhất○○○○○640.000.000đ
Giải nhì○○○○838500.000đ
Giải ba○○○1529350.000đ