Thứ Năm, 03/03/2022

04101625264352

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 35.512.784.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.612.531.650đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○035.512.784.850đ
Jackpot 2○○○○○●03.612.531.650đ
Giải nhất○○○○○940.000.000đ
Giải nhì○○○○593500.000đ
Giải ba○○○1275450.000đ