Thứ Ba, 03/04/2018

20213942515301

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 311.346.404.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.260.711.650đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0311.346.404.850đ
Jackpot 2○○○○○●04.260.711.650đ
Giải nhất○○○○○2140.000.000đ
Giải nhì○○○○1030500.000đ
Giải ba○○○2247750.000đ