Thứ Năm, 03/08/2017

04092425274540

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 31.024.813.350đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.113.868.150đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○031.024.813.350đ
Jackpot 2○○○○○●03.113.868.150đ
Giải nhất○○○○○1240.000.000đ
Giải nhì○○○○378500.000đ
Giải ba○○○726450.000đ