Thứ Bảy, 03/11/2018

14172023254534

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 34.340.501.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.827.348.600đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○034.340.501.100đ
Jackpot 2○○○○○●04.827.348.600đ
Giải nhất○○○○○640.000.000đ
Giải nhì○○○○494500.000đ
Giải ba○○○1013850.000đ