Thứ Ba, 03/11/2020

02222746485223

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 31.591.665.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.464.032.650đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○031.591.665.750đ
Jackpot 2○○○○○●03.464.032.650đ
Giải nhất○○○○○440.000.000đ
Giải nhì○○○○411500.000đ
Giải ba○○○831550.000đ