Thứ Năm, 03/12/2020

05193241424517

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 53.773.203.000đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.203.276.400đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○053.773.203.000đ
Jackpot 2○○○○○●13.203.276.400đ
Giải nhất○○○○○1140.000.000đ
Giải nhì○○○○561500.000đ
Giải ba○○○1217050.000đ