Thứ Bảy, 03/12/2022

16172748525324

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 108.784.806.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.106.678.150đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0108.784.806.600đ
Jackpot 2○○○○○●04.106.678.150đ
Giải nhất○○○○○1840.000.000đ
Giải nhì○○○○1282500.000đ
Giải ba○○○2820550.000đ