Thứ Bảy, 04/02/2023

02060827414620

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 85.835.025.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.776.786.100đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○085.835.025.750đ
Jackpot 2○○○○○●04.776.786.100đ
Giải nhất○○○○○940.000.000đ
Giải nhì○○○○794500.000đ
Giải ba○○○2037250.000đ