Thứ Năm, 04/03/2021

02092123334145

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 85.415.028.150đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.014.679.650đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○085.415.028.150đ
Jackpot 2○○○○○●05.014.679.650đ
Giải nhất○○○○○2240.000.000đ
Giải nhì○○○○911500.000đ
Giải ba○○○1939350.000đ