Thứ Năm, 04/04/2019

16262938475113

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 98.312.907.900đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.597.381.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○098.312.907.900đ
Jackpot 2○○○○○●13.597.381.000đ
Giải nhất○○○○○1240.000.000đ
Giải nhì○○○○908500.000đ
Giải ba○○○1703150.000đ