Thứ Bảy, 04/06/2022

03172730344925

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 70.506.838.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.545.111.750đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○070.506.838.200đ
Jackpot 2○○○○○●03.545.111.750đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○800500.000đ
Giải ba○○○1700150.000đ