Thứ Năm, 04/07/2019

04051446525403

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 84.311.080.050đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.687.574.200đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○084.311.080.050đ
Jackpot 2○○○○○●03.687.574.200đ
Giải nhất○○○○○840.000.000đ
Giải nhì○○○○616500.000đ
Giải ba○○○1287050.000đ