Thứ Bảy, 04/12/2021

07093132364937

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 162.010.540.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.493.695.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0162.010.540.200đ
Jackpot 2○○○○○●04.493.695.000đ
Giải nhất○○○○○1440.000.000đ
Giải nhì○○○○1259500.000đ
Giải ba○○○2725850.000đ