Thứ Bảy, 05/02/2022

01172329444537

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 57.764.215.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.557.961.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○057.764.215.200đ
Jackpot 2○○○○○●03.557.961.000đ
Giải nhất○○○○○640.000.000đ
Giải nhì○○○○620500.000đ
Giải ba○○○1410850.000đ