Thứ Bảy, 05/03/2022

05121525434801

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 36.581.622.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.731.291.400đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○036.581.622.600đ
Jackpot 2○○○○○●03.731.291.400đ
Giải nhất○○○○○1940.000.000đ
Giải nhì○○○○1505500.000đ
Giải ba○○○1378550.000đ