Thứ Ba, 05/04/2022

05182636434445

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 67.331.602.650đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.224.922.050đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○067.331.602.650đ
Jackpot 2○○○○○●04.224.922.050đ
Giải nhất○○○○○1840.000.000đ
Giải nhì○○○○960500.000đ
Giải ba○○○1949250.000đ