Thứ Ba, 05/07/2022

05071226294438

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 162.630.330.150đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 9.164.899.800đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0162.630.330.150đ
Jackpot 2○○○○○●09.164.899.800đ
Giải nhất○○○○○4540.000.000đ
Giải nhì○○○○2143500.000đ
Giải ba○○○3859650.000đ