Thứ Ba, 05/10/2021

11161719384324

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 67.505.291.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.821.857.150đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○067.505.291.850đ
Jackpot 2○○○○○●03.821.857.150đ
Giải nhất○○○○○540.000.000đ
Giải nhì○○○○697500.000đ
Giải ba○○○1389350.000đ