Thứ Ba, 05/12/2017

27384042465505

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 135.897.635.550đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.298.782.050đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0135.897.635.550đ
Jackpot 2○○○○○●04.298.782.050đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○607500.000đ
Giải ba○○○1505450.000đ