Thứ Bảy, 06/01/2018

04112435414517

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 213.511.359.900đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.680.692.100đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0213.511.359.900đ
Jackpot 2○○○○○●03.680.692.100đ
Giải nhất○○○○○1340.000.000đ
Giải nhì○○○○1266500.000đ
Giải ba○○○2804050.000đ