Thứ Ba, 06/02/2018

01202931435316

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 300.000.000.000đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 13.248.804.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0300.000.000.000đ
Jackpot 2○○○○○●113.248.804.500đ
Giải nhất○○○○○2640.000.000đ
Giải nhì○○○○1509500.000đ
Giải ba○○○3186450.000đ