Thứ Bảy, 06/02/2021

06223233355312

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 57.142.434.000đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 6.176.105.900đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○057.142.434.000đ
Jackpot 2○○○○○●16.176.105.900đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○655500.000đ
Giải ba○○○1626050.000đ