Thứ Ba, 06/03/2018

02061322404812

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 342.197.962.500đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 7.688.662.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0342.197.962.500đ
Jackpot 2○○○○○●07.688.662.500đ
Giải nhất○○○○○1740.000.000đ
Giải nhì○○○○1627500.000đ
Giải ba○○○3343950.000đ