Thứ Bảy, 06/03/2021

18243439465504

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 89.006.712.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.413.755.700đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○089.006.712.600đ
Jackpot 2○○○○○●05.413.755.700đ
Giải nhất○○○○○740.000.000đ
Giải nhì○○○○831500.000đ
Giải ba○○○1807950.000đ