Thứ Bảy, 06/04/2019

01203041465048

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 101.454.269.700đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.349.040.200đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0101.454.269.700đ
Jackpot 2○○○○○●03.349.040.200đ
Giải nhất○○○○○840.000.000đ
Giải nhì○○○○702500.000đ
Giải ba○○○1548450.000đ