Thứ Năm, 06/05/2021

15192431445332

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 34.447.913.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.051.797.650đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○034.447.913.850đ
Jackpot 2○○○○○●04.051.797.650đ
Giải nhất○○○○○1140.000.000đ
Giải nhì○○○○422500.000đ
Giải ba○○○902850.000đ