Thứ Ba, 06/08/2019

09111920264217

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 39.293.007.150đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.032.556.349đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○039.293.007.150đ
Jackpot 2○○○○○●14.032.556.349đ
Giải nhất○○○○○1440.000.000đ
Giải nhì○○○○621500.000đ
Giải ba○○○11.63550.000đ