Thứ Năm, 06/08/2020

02052124262711

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 35.484.039.300đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.609.337.700đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○035.484.039.300đ
Jackpot 2○○○○○●03.609.337.700đ
Giải nhất○○○○○540.000.000đ
Giải nhì○○○○390500.000đ
Giải ba○○○817350.000đ