Thứ Bảy, 06/10/2018

05061642485103

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 75.218.555.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.885.460.250đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○075.218.555.100đ
Jackpot 2○○○○○●03.885.460.250đ
Giải nhất○○○○○540.000.000đ
Giải nhì○○○○518500.000đ
Giải ba○○○1233750.000đ