Thứ Bảy, 06/11/2021

23314148495103

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 111.103.646.250đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.466.269.050đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0111.103.646.250đ
Jackpot 2○○○○○●03.466.269.050đ
Giải nhất○○○○○2340.000.000đ
Giải nhì○○○○1072500.000đ
Giải ba○○○2304350.000đ