Thứ Năm, 07/01/2021

07112238485153

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 34.330.228.050đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.160.279.900đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○134.330.228.050đ
Jackpot 2○○○○○●03.160.279.900đ
Giải nhất○○○○○840.000.000đ
Giải nhì○○○○477500.000đ
Giải ba○○○939450.000đ