Thứ Ba, 07/02/2023

06272932395209

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 92.507.434.050đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.518.164.800đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○192.507.434.050đ
Jackpot 2○○○○○●15.518.164.800đ
Giải nhất○○○○○2540.000.000đ
Giải nhì○○○○1105500.000đ
Giải ba○○○2504750.000đ