Thứ Bảy, 07/03/2020

05112130404820

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 87.411.418.500đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.761.291.650đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○087.411.418.500đ
Jackpot 2○○○○○●13.761.291.650đ
Giải nhất○○○○○440.000.000đ
Giải nhì○○○○636500.000đ
Giải ba○○○1339250.000đ