Thứ Bảy, 07/04/2018

12243334365305

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 324.541.622.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.726.846.900đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0324.541.622.100đ
Jackpot 2○○○○○●05.726.846.900đ
Giải nhất○○○○○2640.000.000đ
Giải nhì○○○○1511500.000đ
Giải ba○○○2720550.000đ