Thứ Năm, 07/04/2022

06141525293241

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 69.988.955.700đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.520.183.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○069.988.955.700đ
Jackpot 2○○○○○●14.520.183.500đ
Giải nhất○○○○○1340.000.000đ
Giải nhì○○○○886500.000đ
Giải ba○○○1906150.000đ