Thứ Ba, 07/06/2022

16172128395019

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 74.335.915.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.970.564.750đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○074.335.915.200đ
Jackpot 2○○○○○●03.970.564.750đ
Giải nhất○○○○○2040.000.000đ
Giải nhì○○○○930500.000đ
Giải ba○○○1829850.000đ