Thứ Năm, 07/07/2022

18243243485515

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 172.448.183.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 10.255.772.350đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0172.448.183.100đ
Jackpot 2○○○○○●010.255.772.350đ
Giải nhất○○○○○2940.000.000đ
Giải nhì○○○○1662500.000đ
Giải ba○○○3278450.000đ