Thứ Bảy, 07/10/2017

31344042434916

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 64.573.341.150đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.047.012.350đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○064.573.341.150đ
Jackpot 2○○○○○●04.047.012.350đ
Giải nhất○○○○○840.000.000đ
Giải nhì○○○○258500.000đ
Giải ba○○○596350.000đ