Thứ Bảy, 07/12/2019

07183842475108

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 78.697.118.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.872.441.400đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○078.697.118.100đ
Jackpot 2○○○○○●03.872.441.400đ
Giải nhất○○○○○1940.000.000đ
Giải nhì○○○○861500.000đ
Giải ba○○○1487250.000đ