Thứ Ba, 07/12/2021

04062232345341

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 167.297.139.300đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.081.094.900đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0167.297.139.300đ
Jackpot 2○○○○○●15.081.094.900đ
Giải nhất○○○○○1640.000.000đ
Giải nhì○○○○1240500.000đ
Giải ba○○○2888450.000đ