Thứ Năm, 08/02/2018

21222937415033

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 307.756.203.150đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.861.800.350đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0307.756.203.150đ
Jackpot 2○○○○○●03.861.800.350đ
Giải nhất○○○○○1740.000.000đ
Giải nhì○○○○1364500.000đ
Giải ba○○○2931950.000đ