Thứ Bảy, 08/05/2021

14232637425140

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 35.832.009.000đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.205.586.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○035.832.009.000đ
Jackpot 2○○○○○●04.205.586.000đ
Giải nhất○○○○○1140.000.000đ
Giải nhì○○○○509500.000đ
Giải ba○○○946850.000đ