Thứ Năm, 08/08/2019

01061718214122

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 40.878.482.250đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.176.163.900đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○040.878.482.250đ
Jackpot 2○○○○○●03.176.163.900đ
Giải nhất○○○○○340.000.000đ
Giải nhì○○○○371500.000đ
Giải ba○○○907550.000đ