Thứ Bảy, 08/08/2020

03122426364308

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 36.344.638.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.704.959.800đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○036.344.638.200đ
Jackpot 2○○○○○●21.852.479.900đ
Giải nhất○○○○○1640.000.000đ
Giải nhì○○○○554500.000đ
Giải ba○○○973050.000đ