Thứ Bảy, 08/10/2022

11172334415140

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 35.350.914.000đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.399.112.750đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○035.350.914.000đ
Jackpot 2○○○○○●04.399.112.750đ
Giải nhất○○○○○840.000.000đ
Giải nhì○○○○567500.000đ
Giải ba○○○1265750.000đ