Thứ Ba, 08/12/2020

02173233384537

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 57.898.541.550đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.458.370.950đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○057.898.541.550đ
Jackpot 2○○○○○●5691.674.190đ
Giải nhất○○○○○640.000.000đ
Giải nhì○○○○640500.000đ
Giải ba○○○1374650.000đ