Thứ Bảy, 09/01/2021

10192429464805

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 31.590.120.000đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.336.959.900đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○031.590.120.000đ
Jackpot 2○○○○○●03.336.959.900đ
Giải nhất○○○○○240.000.000đ
Giải nhì○○○○390500.000đ
Giải ba○○○900450.000đ