Thứ Bảy, 09/03/2019

18243134354452

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 70.408.534.800đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.917.427.600đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○070.408.534.800đ
Jackpot 2○○○○○●13.917.427.600đ
Giải nhất○○○○○1440.000.000đ
Giải nhì○○○○690500.000đ
Giải ba○○○1434550.000đ